1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Cirkulära flöden
  5. Gemensam matavfallspolitik för EU
Matavfall

Gemensam matavfallspolitik för EU

Effektivare användning av resurser och en betydande minskning av matavfall i livsmedels-kedjan från jord till bord. Detta är syftet med Fusions – ett europeiskt FP7-projekt som samlar universitet, institut, konsumentorganisationer och företag för att minska mängden matavfall.

I Europa kastas det bort cirka 76 kilo mat per person varje år. På flera håll startas initiativ för att förhindra matavfall i livsmedelskedjan. EU-projektet Fusions - Food use for social innovation by optimising waste prevention strategies - ska sammanställa, jämföra och syntetisera kunskap och erfarenheter från olika initiativ.

Europeisk plattform

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla riktlinjer för en gemensam matavfallspolitik för hela EU. Ett av projektets viktigaste mål är att skapa en europeisk plattform bestående av myndigheter, icke-statliga organisationer, företag från livsmedelsindustrin, handeln och konsumentorganisationer. Plattformen ska möjliggöra ökat och förenklat informationsutbyte, ge förutsättningar för att kunna identifiera och utvärdera nya möjligheter för minskat svinn, sprida resultat samt utforma tekniska och politiska rekommendationer för minskat svinn i livsmedelskedjan.

50-procentig minskning

Projektet och plattformen uppmuntrar, engagerar och stödjer viktiga aktörer i hela Europa att nå en 50-procentig minskning av matavfallet och en 20-procentig minskning i resursåtgången i näringskedjan till år 2020. En viktig del i arbetet är att skapa ett ramverk inom vilket man kan prata om matavfall. Det har inneburit att en definition tagits fram, en manual för hur man kan ta fram data om matavfall på nationell nivå är under utveckling samt att ett dataset för matavfall uppkommet i EU-28 är framtaget.

Projektet involverar 21 partner från 13 länder. Svenska parter är IVL Svenska Miljöinstitutet och SP Sveriges tekniska forskningsinstitut. Dessutom kommer ett europeiskt partnerskap att etableras som omfattar alla viktiga aktörer i livsmedelskedjan inklusive tillsynsmyndigheter, företag, icke-statliga organisationer och institut som alla har starka kopplingar till konsumentorganisationer. Projektet samordnas av nederländska Wageningen UR Food & Biobased Research.

Projektfakta

  • Fusions
  • Partners: 21
  • Period: 2012 - 2016