1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Cirkulära flöden
 5. Återanvändning av elektronik
Ett svart tangentbord

Återanvändning av elektronik

Det är bra att vi återvinner den elektronik vi använder oss av, men det är ännu bättre om vi kan återanvända den elektronik som redan har tillverkats, innan den återvinns. Genom att både öka återanvändandet och insamlingen av elektronik så kan vi minska både avfall, miljöpåverkan samt resursanvändning.

I Sverige är vi är bra på att återvinna, men mängden elektronikavfall stiger. Elektronik är det avfall som växer snabbas i Europa. I projektet ELAN, Elektronik ska återanvändas, ska man undersöka hur man kan skapa förutsättningar för att öka insamlingsgraden och återanvändningen av elektriska och elektroniska produkter (EEE) och deras komponenter.

I projektet deltar både forskare, producenter, försäljare, certifierare och återanvändare, för att undersöka vad det är som verkligen krävs för att kunna öka återanvändningen av elektronik.

Projektet kommer att:

 • Kartlägga hur det ser ut idag gällande återanvändning av elektriska och elektroniska produkter (EEE).
 • Undersöka vad som kan göras för att förbättra dagens system och vilka hinder som finns.
 • Undersöka vad som kan göras för att öka återanvändningen.
 • Föreslå åtgärder för att underlätta återanvändningen.
 • Föreslå åtgärder för att öka insamlingen av elektriska och elektronisk produkter(EEE).
 • Testa och utvärdera några av de föreslagna åtgärderna.

Genom att fråga konsumenter, tillverkare och andra aktörer kommer ELAN att ta reda på vad som är viktigt, för att underlätta och utveckla insamling och återanvändning, utifrån olika perspektiv. För att få mer resurseffektiva flöden och behålla resursers värde över en längre tid är det viktigt att produkter som sätts på marknaden kan repareras, har en hög livslängd och att de lätt går att uppgraderas.

EU har tagit fram en avfallstrappa som visar hur vi vill att avfall ska hanteras:

 1. Det bästa är om inget avfall uppstår.
 2. Om det uppstår vill vi att det ska kunna återanvändas.
 3. Om det inte går att återanvända ska vi materialåtervinna det.
 4. Om det inte går att återvinna ska vi energiåtervinna det.
 5. Som sista åtgärd kan vi deponera det.

I projektet ELAN tar man sig uppåt i avfallstrappan, för att undersöka vad som kan göras för att öka återanvändningen av elektriska och elektroniska produkter.

Projektfakta

 • ELAN - Elektronik ska återanvändas
 • Budget: 2 994 100 kr
 • Finansiär: ELAN är ett Resource-projekt, och finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.
 • Samarbetspartners: CIT Chalmers Industriteknik, El-Kretsen, Recipo, TCO Development, Inrego, Komplett, Elgiganten, Samsung, Lenovo, Blocket
 • Period: 2016 - 2018