Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  Upplärda datorer hjälper till att minska farliga kemikalier
  Hur kan vi minska de risker som kemikalier kan innebära för människor och miljö? Det är uppgiften för det IVL-ledda forskningsprogrammet Mistra SafeChem. Ett av verktygen är maskininlärning, alltså att datorer lär sig bedöma vad som är farligt.
 • | nyhet
  Nya möjligheter för avloppsvattenrening med membranteknik
  Stockholms befolkningsmängd växer och i takt med det krävs ökad kapacitet för avloppsvattenrening. Så kallad membranbioreaktorteknik (MBR) som används när Henriksdals reningsverk byggs ut har under nio års tid utvärderats i pilotförsök vid FoU-anläggningen Hammarby Sjöstadsverk (numera SWIC – Sjöstadsverket Water Innovation Centre) i Stockholm. En rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svenskt Vatten visar vad det finns för möjligheter och utmaningar med tekniken.
Nyhetsarkiv
Återställ