Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
  1. Startsida
  2. Press
  3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

  • | pressmeddelande
    Ny rapport visar klimatfördelarna med återbruk av IT-utrustning
    Att återanvända IT-utrustning istället för att köpa nytt kan ge stora klimatbesparingar. IVL Svenska Miljöinstitutet och Inrego har i en studie tagit fram en databas som visar klimatfördelarna med att återbruka ett antal vanliga IT-produkter. Att återbruka en bärbar dator istället för att köpa en ny kan till exempel spara hela 280 kg koldioxidutsläpp.
  • | nyhet
    Nytt verktyg ska kartlägga matsvinn i livsmedelskedjan
    Ett förslag till nytt ramverk för att mäta och rapportera matsvinn har tagits fram inom IVA:s projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Det ska nu testas som ett verktyg för att hjälpa företag i den svenska livsmedelskedjan att nå FN-målet om att halvera matsvinnet fram till 2030.
  • | nyhet
    Debatt om regeringens klimathandlingsplan
    Vilka åtgärder krävs för att regeringens politik ska vara i linje med målet om nettonollutsläpp till 2045? Tankesmedjan Fores arrangerade i förra veckan ett webbinarium där klimatpolitiska rådet presenterade sin rapport för 2020 och gav sin samlade bedömning av regeringens klimathandlingsplan. En panel med representanter från både näringsliv och akademi diskuterade sedan rapportens innehåll och klimathandlingsplanen i stort.
  • | pressmeddelande
    Nationell överenskommelse ska minska matsvinnet
    Varje år uppstår över 1,3 miljoner ton matavfall i Sverige. Det motsvarar i genomsnitt 133 kilo per person. Den 12 mars lanseras en överenskommelse mellan aktörer i livsmedelsbranschen som tillsammans ska arbeta för att minska matsvinnet. Initiativet ska bidra till FN:s hållbarhetsmål 12.3 som är att halvera det globala matsvinnet till 2030 och minska förlusterna i hela kedjan.
  • | pressmeddelande
    Här är kommunerna som visar vägen till klimatsmart stadsplanering
    Örebro, Umeå och Botkyrka har valts ut som föregångare när det gäller att jobba med stadsplanering som minskar påverkan på klimatet. Nu ska de dela sina erfarenheter med fyra andra kommuner i Sverige och inom ett nätverk i Europa.
  • | nyhet
    Ny beräkning av källorna till övergödning i Östersjön och Västerhavet
    Jordbruks- och skogsmark är de två största källorna till den totala belastningen på havet för både kväve och fosfor. Ser man enbart till de mänskligt orsakade utsläppen står jordbruket för den största delen, följt av utsläpp från avloppsreningsverk. Det visar en ny rapport som bygger på den hittills mest noggranna kartläggningen av Sveriges utsläpp av övergödande ämnen till Östersjön och Västerhavet.
  • | nyhet
    Stora utsläpp av PFAS från skönhetsprodukter
    Miljögifterna PFAS bryts inte ner i naturen och kan inte renas bort i reningsverken. Ändå används de i en mängd produkter som kläder, matförpackningar och kosmetika. I en ny rapport som IVL har tagit fram på uppdrag av Naturskyddsföreningen beräknas för första gången hur stora utsläppen av PFAS kan vara från skönhetsprodukter i Sverige.
  • | pressmeddelande
    Stor satsning för cirkulär och resurseffektiv processindustri
    I det nystartade EU-projektet Retrofeed ska sex tunga industrier inom bland annat stål- och cementindustrin energieffektiviseras och byta till förnybar råvara och energikälla. Det ska ske med hjälp av både förbättrad utrustning och utveckling av kontrollsystem. ”Digitala tvillingar” ska även utvecklas för beslutsstöd.
Nyhetsarkiv
Återställ