Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | pressmeddelande
  Miljöteknikföretag behöver stöd längre tid för att växa
  En ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet visar att det tar mer än fem år för det genomsnittliga svenska miljöteknikföretaget att nå expansionsfasen. För de mest framgångsrika företagen börjar en tydlig tillväxtfas kring det nionde verksamhetsåret. Det innebär att dagens investeringsstöd som ges till nystartade företag inte räcker för att överbrygga tiden från start till det att de unga företagen börjar växa.
 • | nyhet
  Vad vet vi egentligen om Östersjön? Ta del av vårt seminarium via UR play
  IVL:s årliga Östersjöseminariet hölls i oktober. Farliga ämnen i Östersjön, klimatförändringar och mikroplast, var något av det som diskuterades.
 • | nyhet
  Nytt projekt inom hållbar upphandling av livsmedel
  Livsmedelsproduktion och konsumtion står för så mycket som 20-30 procent av människans utsläpp av växthusgaser. IVL Svenska Miljöinstitutet har nu beviljats tre miljoner kronor genom Formas utlysning Framtidens forskningsledare för att undersöka hur den offentliga upphandlingen kan användas som verktyg för att påverka livsmedelsproduktionen och konsumtionen i en mer hållbar riktning.
 • | pressmeddelande
  Ny rapport om nanomaterial i arbetsmiljön
  Under det senast decenniet har nanomaterial börjat användas i allt fler tillämpningar, exempelvis inom medicin, kosmetika, byggmaterial och andra industriella produkter. Men fortfarande saknas kunskap om hälsoriskerna med många nanomaterial. IVL Svenska Miljöinstitutet presenterar nu en rapport som beskriver hur man kan arbeta med bedömning av riskerna med nanopartiklar och förebygga farliga exponeringar.
 • | pressmeddelande
  Gotland blir centrum för nya smarta lösningar att minska vattenbristen
  Under flera år har Gotland drabbats av stor dricksvattenbrist. IVL Svenska Miljöinstitutet har nu tillsammans med Region Gotland fått bidrag från innovationsmyndigheten Vinnova för att bygga upp en så kallad testbädd på Storsudret på Gotland. Där kommer olika tekniker och system för en hållbar vattenförsörjning att utvecklas och testas.
 • | pressmeddelande
  Så kan städerna återskapa gröna ytor med hög biologisk mångfald
  I takt med att städerna växer och förtätas minskar utrymmet för grönområden och därmed den biologiska mångfalden. Men dessa naturvärden går att återskapa. Sjuåriga projektet BiodiverCity som nu avslutas har tagit fram en vägledande skrift för gröna lösningar med hög biologisk mångfald.
 • | nyhet
  Elbilar, palmolja och dieselförbud diskuterades på Hållbara transporter
  Över 240 deltagare fanns på plats på Rival under konferensen Hållbara transporter. Under dagen diskuterades bland annat digitalisering, reseavdrag, elbilar, parkeringens roll, svenskproducerat biodrivmedel och hållbara transportsystem.
 • | nyhet
  Kommentar: Utsläppshandeln räddas men minskar i betydelse
  Efter två år av förhandlingar nådde EU:s medlemsländer förra veckan en uppgörelse för det fortsatta utsläppshandelssystemet EU ETS. "Reformförslaget är mer genomgripande än vad många kanske inser. I sista stund räddar man utsläppshandeln, men framöver kommer nationell klimatpolitik att bli mer betydelsefull för EU:s klimatomställning", skriver Lars Zetterberg, klimatpolitisk expert på IVL Svenska Miljöinstitutet i en kommentar i Aktuell Hållbarhet.
 • | pressmeddelande
  Miljöministern besöker IVL:s textilsorteringsanläggning
  Den 15 november besöker miljöminister Karolina Skog IVL:s pilotanläggning för automatisk textilsortering i Avesta. Tekniken som testas i anläggningen bygger på optiska sensorer som känner av olika materialslag – samma sorts teknik som används när man sorterar förpackningar.
 • | pressmeddelande
  ​Nytt projekt förenar kollektivtrafik på landsbygd med nya mobilitetslösningar
  IVL Svenska Miljöinstitutet har beviljats fyra miljoner kronor av Vinnova för att utveckla affärsmodeller som stärker samverkan mellan kollektivtrafiken i gles- och landsbygd och nya samåkningstjänster. Projektet Kollaborativ kollektivtrafik ska pågå i tre år.
 • | pressmeddelande
  Åsa Romson rekryteras till IVL Svenska Miljöinstitutet
  IVL Svenska Miljöinstitutet förstärker inom hållbar stadsutveckling och rekryterar Åsa Romson. På IVL kommer Åsa Romson som är expert inom miljörätt och miljöpolitik att utveckla nya forsknings- och uppdragsprojekt framförallt med fokus på städernas utmaningar och åtaganden i nationellt och internationellt miljöarbete.
 • | nyhet
  50 år sedan första försurningslarmet
  Den var lika het som klimatfrågan är idag, fast mer påtaglig med döda sjöar och skogar. Försurningen under 70- och 80-talen var en kritisk miljöfråga men åtgärdsarbetet och de resultat det gav kan närmast beskrivas som en framgångssaga. I år är det 50 år sedan frågan först uppmärksammades genom media.
 • | nyhet
  Nya medarbetare på IVL
  IVL fortsätter att växa och förstärker inom flera områden. Möt några av våra nya medarbetare här. Vi hälsar våra fem senaste medarbetare välkomna.
 • | pressmeddelande
  Ny modell viktig pusselbit för beskriva hur kol cirkulerar från land till hav
  Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet, SLU, norska NIVA, engelska CEH och Scottish Water har utvecklat en metod för att på ett enkelt sätt kunna uppskatta hur snabbt löst organiskt kol uppstår eller försvinner i sjövatten beroende på sjöns näringsstatus och omsättningstid. Resultatet presenteras i en vetenskaplig artikel i Nature Geoscience.
Nyhetsarkiv
Återställ