Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  IVL:s marinbiologer håller kurs om skräp i havet
  Engångsgrillar, plastpåsar, fimpar och ett och annat kylskåp. Med vårens inträde får vi åter upp ögonen för nedskräpningen längs våra kuster och hav. Men det synliga skräpet behöver inte vara det farligaste. Mikroskräp i havet för med sig tungmetaller och andra ämnen in i vävnader hos vattenlevande djur och därmed till människan.
 • | nyhet
  IVL undersöker läkemedelsrester i jordbruksmark
  IVL ska titta på hur läkemedel från slam som lagts på jordbruksmark bryts ner eller sprids i miljön. Projektet genomförs i samarbete med Hushållningssällskapet Malmöhus och finansieras av Läkemedelsindustriförening (LIF) och Stiftelsen IVL.
 • | nyhet
  Miljömålen för Östersjön måste ses över
  De sammanlagda effekterna av försurning, övergödning och klimatförändringar kan leda till allvarliga konsekvenser för ekosystemen i Östersjön. Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet slår i en ny studie fast att miljömålen för Östersjön måste ses över för att åtgärderna ska träffa rätt .
 • | nyhet
  Dags att anmäla intresse för inventering av metaller i mossa
  Nu inleds förarbetet inför 2015 års nationella mossinventering. IVL Svenska Miljöinstitutet efterlyser anmälan om deltagande från länsstyrelser, luftvårdsförbund, kommuner och företag.
 • | pressmeddelande
  Flerbostadshus: Allt större klimatpåverkan från att bygga jämfört med driften
  I ett modernt flerbostadhus är bidraget till klimatpåverkan lika stort för att bygga huset som husets driftenergi under 50 år. Det visar en ny studie som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort.
 • | nyhet
  Svenska IPCC-forskare: Vi har ett val
  Möjligheterna att hejda klimatförändringarna är systematiskt underskattade och de många fördelarna med en fossilfri värld tas inte i beaktande. Det krävs stora investeringar omgående och det kommer att kosta, men det är knappast en fråga om att kastas tillbaka till stenåldern.
 • | nyhet
  Minskade koldioxidutsläpp med EU-projektet Cityfied
  30 procents energiminskning i bostäder på Linero i Lund. Det är ett av målen med det nya EU-projektet Cityfied som Lunds kommun driver tillsammans med Lunds Kommuns Fastighetsbolag AB (LKF), Kraftringen och IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • | nyhet
  Ett av Miljösveriges viktigaste jobb är ledigt
  Basta driver en av branschens största databaser med giftfria byggprodukter. Vi söker nu en marknadsinriktad vd som kan driva Basta vidare för att vi ska kunna nå visionen om en giftfri miljö inom samhällsbyggnadssektorn.
 • | nyhet
  Stort intresse för seminarium om IPCC-rapporter
  Med anledning av FN:s senaste klimatrapport arrangerar det IVL-ledda klimatpolitiska forskningsprogrammet Mistra Indigo och dess systerprogram Mistra Swecia en IPCC-after-work med IPCC-författarna Thomas Sterner och Markku Rummukainen. Intresset är stort och seminariet fullbokat.
 • | pressmeddelande
  Avtal om energiprestanda – outnyttjad möjlighet att spara energi
  Avtal om energiprestanda, EPC, kan skapa betydande energibesparingar för fastighetsägare. Trots detta utnyttjas affärsmodellen endast i begränsad omfattning visar en ny studie. En anledning är att många beställare inte känner till eller förstår hur modellen fungerar.
 • | pressmeddelande
  Vågdriven pump kan syresätta döda havsbottnar
  Östersjön har stora problem med döda havsbottnar och algblomning. I Hanöbukten utanför Simrishamn och i Kanholmsfjärden i Stockholms skärgård har forskare och miljöexperter testat att med hjälp av vågdrivna syrepumpar efterlikna en naturlig process för att återställa bottnarna. Tekniken har visat sig kunna pumpa ner stora mängder vatten och kan anpassas för olika förhållanden.
Nyhetsarkiv
Återställ