Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | pressmeddelande
  AFA Försäkring ger 7 MSEK till arbetsmiljöforskning på IVL
  IVL Svenska Miljöinstitutet har fått stöd från AFA Försäkring på totalt cirka sju miljoner kronor för tre arbetsmiljöprojekt som rör vitt skilda branscher. De projekt som får stöd ska ta fram råd och rekommendationer för bättre arbetsmiljö i städbranschen, undersöka innemiljön på svenska fartyg samt utreda risken för exponering för koloxid vid lödning av rör på tillfälliga arbetsplatser.
 • | pressmeddelande
  Dammhalter på byggarbetsplatser över gränsvärden trots åtgärder
  Många av de åtgärder som görs för att minska dammhalterna på byggarbetsplatser är otillräckliga. På vissa arbetsplatser är dammhalterna upp till 25 gånger så höga som gränsvärdena tillåter, enligt en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • | pressmeddelande
  Fortsatt höga halter av PFOS i fisk i sjöar vid flygplatser
  Mätningar visar att halterna av perfluoroktansulfonat (PFOS) i ytvatten och fisk från sjöar nära Göteborg Landvetter Airport och Stockholm Arlanda Airport är fortsatt höga. Tester på lab tyder dessutom på lång halveringstid i fisken och att upptagen PFOS stannar länge i fiskkroppen. Det betyder att även om en sjö skulle bli fri från PFOS i vattnet kan det ta tid innan fisken kan tjäna som föda.
 • | nyhet
  IVL får 10 MSEK till nya innovationer inom kommunal vattenrening
  IVL Svenska Miljöinstitutet har fått tio miljoner kronor från VINNOVA för att utveckla morgondagens kommunala vattenrening i en ny produktionsanläggning för nyttigheter.
 • | nyhet
  Dioxiner i sediment påverkar Östersjöns kustnära ekosystem
  Efter att Norrsundets massafabrik stängdes 2008 märks fortfarande ingen minskning av dioxinhalterna i abborrar som fångats i närheten av fabriken. Det är troligen gamla utsläpp från tiden då klor användes för att bleka massan och som nu finns lagrade i sedimenten som ligger bakom de förhöjda dioxinhalterna i fisken. Det visar en ny studie gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • | nyhet
  Kanholmsfjärden i Stockholms skärgård syresatt
  I Kanholmsfjärden i Stockholms skärgård, ett av de studieområden där IVL Svenska Miljöinstitutet sedan ett år tillbaka undersöker möjligheterna att syresätta Östersjöns bottnar, kan man nu konstatera att fjärdens bottenvatten är syresatt ned till 90 meters djup.
 • | nyhet
  Nya framgångar för RECO Baltic 21 Tech-projektet
  Det IVL-ledda projektet RECO Baltic 21 Tech (RB21T) har blivit utnämnt till både ett Flagship-projekt och ett Lighthouse- projekt. Dessa utnämningar ger projektet stor potential att få en betydande roll för framtida nya politiska rekommendationer och direktiv.
Nyhetsarkiv
Återställ