Nulägesanalys av energibranschens flöde av miljödata

En nulägesanalys av energibranschens flöde av miljödata har gjorts. Syftet är att analysen ska kunna användas för att ta fram förslag till att göra dataflödet effektivare.

Sammanfattning

Nulägesanalysen visar att energibranschen som helhet rapporterar en stor mängd miljödata till flera olika rapporteringar. Flertalet av rapporteringarna styrs av nationella och/eller internationella regleringar. De parametrar som rapporteras är i vissa fall återkommande i flera olika rapporteringar, men ofta med något annorlunda format. För att göra dataflödet effektivare bör man arbeta för att införa ett så kallat ”single window” från myndigheternas sida, vilket innebär att företagen endast rapporterar sina data en gång i ett och samma gränssnitt.

Bilagorna, som är i excelformat, finns tillgängliga vid efterfrågan.

Prenumerera på våra nyhetsbrev