Närbild på grankvist med barr och vattendroppar

SusChem Sweden – plattformen för hållbar kemiindustri

SusChem Sweden arbetar för att stärka den svenska kemiindustrins konkurrenskraft genom utveckling av hållbara och innovativa material och kemikalier samt genom utökat samarbete med europeiska organisationer och företag.

Plattformen drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med branschföreningen IKEM och är till för företag och forskare som tillsammans vill göra industrins produkter och processer renare, mer cirkulära och samtidigt åstadkomma en bättre produktion med mindre påverkan på människor och miljö. Plattformen är en nod till Suschem som i sin tur samlar Europas företag och forskningsorganisationer kring utveckling av morgondagens kemiindustri

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till ledningen för SusChem Sweden.

A portrait of a woman

Helena Norin

+46-10 788 65 93
helena.norin@ivl.se

Porträttbild av Lena Svedsen

Lena Svedsen

+46-10 455 38 05
lena.svendsen@ikem.se