A cell phone lying on at table, showing an app for reuse of construction materials

Verktyg – Produktbank och marknadsplats för återbruk av möbler och byggresurser

Inventera och värdera dina möbler och byggvaror för återbruk med vår produktbank och synliggör dem därefter internt eller externt på vår marknadsplats för återbruksresurser hos CCBuild.

Med IVLs produktbank bygger du din egen databas över interna resurser. Lägg till vår värdeanalys och du får även kvalitetsbedömning och utvärdering av återbrukspotential av dina produkter samt löpande uppföljning av nyckeltal, som klimatbesparing och minskade avfallsmängder till följd av återbruket. Tillämpningen varierar och du använder och anpassar funktionaliteten utifrån ditt behov.

Med CCBuilds marknadsplats kan du sedan tillgängliggöra produkterna internt eller externt. Du kan även söka efter andras återbrukbara produkter som är till salu och skapa ett urval av produkter som ska användas i återbruksprojekt.

I dagsläget får du åtkomst till våra återbruksverktyg genom att ansluta dig som samarbetspartner till samverkans- och utvecklingsprojektet som drivs av CCBuild.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Prenumerera på våra nyhetsbrev