construction workers working on the road

Grundutbildning – Cirkulärt byggande och återbruk

Denna utbildning passar er som snabbt vill att medarbetarna i er organisation ska få en grundläggande kunskap om cirkulärt byggande och återbruk. Fokus ligger på vad och varför cirkulärt byggande och återbruk är en lösning på många av branschens utmaningar samt ge inblick i hur ni kan få återbruk att fungera i praktiken. Genom kortare diskussioner och verkliga exempel vill vi inspirera er och era medarbetare att arbeta mer med återbruk.

Utbildningen ger en övergripande förståelse för vad cirkulärt byggande och återbruk är, en övergripande bild om olika lagkrav och branschpraxis som påverkar möjligheterna till cirkulärt byggande. Utbildningen är inriktad på hur man arbetar med återbruk i praktiken både på projektnivå och organisationsnivå. Konkreta frågor diskuteras och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna är en viktig del av utbildningen.

Utbildningen är en generell grundutbildning, och passar alla aktörer i branschen, så som till exempel arkitekter, projektledare, konsulter, fastighetsägare, entreprenörer, offentliga aktörer och materialleverantörer. Medarbetare på olika nivåer kommer kunna tillgodogöra sig utbildningen, som en första introduktion till området.

Utbildningen är en halvdag (3 timmar) och hålls digitalt. Maximalt 20 deltagare rekommenderas.

Kostnad

Utbildningen debiteras med 20 000 kr exkl. moms.

Om ni är mer intresserade av en utbildning anpassad efter just era förutsättningar - läs mer här.

Om önskemål finns kan utbildningen ske fysiskt på plats och då tillkommer särskild ersättning för kostnader som uppkommer kring detta, så som resor, restid och logi.

Fler utbildningar i cirkulärt byggande

Cirkulärt byggande och återbruk är en del av lösningen på byggsektorns stora utmaningar när det gäller resursförbrukning och klimatpåverkan. Samverkan, kunskapsbyggande och erfarenhetsutbyte är viktiga framgångsfaktorer inom området. Läs mer om IVL:s utbildningar i cirkulärt byggande och återbruk.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2022-05-02

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen