Mätning av luft utomhus

Luftanalyser

IVL har lång erfarenhet av både gasformiga luftföroreningar och partiklar och erbjuder mätmetoder för kostnadseffektiv luftkvalitetsövervakning.

Vår omfattande mätverksamhet inom luftområdet är unik i sitt slag. Vi erbjuder enkla och robusta mätmetoder för kostnadseffektiv övervakning av luftkvaliteten, både för gasformiga luftföroreningar och partiklar som PM10 och PM2.5.

Många av våra mät- och analysmetoder är ackrediterade av Swedac Länk till annan webbplats. enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018. För övriga metoder arbetar vi utifrån motsvarande kvalitetsrutiner.

Vi hjälper dig med:

  • Mätmetoder för övervakning av luftkvaliteten, bland annat diffusionprovtagare
  • Bestämning av kvävedioxid, ozon, VOC och PAH i luft
  • Bestämning av metaller på partiklar
  • Analyser av kvicksilver i luft, både totalt och partikulärt
  • Analysmetoder för sällsynta jordartsmetallerna (REE), till exempel katalysatormetallerna, från PM10 provtagning

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, oavsett hur omfattande eller små de är. Ange din kontaktinformation och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Följande innehåll döljs i publicerat läge:

tags:("luft" "transporter" "lab-och-analys" )

Ingen information tillgänglig

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2022-04-27

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen