1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Transporter
  5. Utveckling av framtidens fossilfria flygbränsle
Ett flygplan uppe i luften

Utveckling av framtidens fossilfria flygbränsle

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Jämtkraft, Chalmers och Lunds universitet utrett om det går att starta storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle.

Koldioxid samlas in från kraftvärmeverkets skorsten i Lugnvik utanför Östersund och blandas med vätgas för att framställa flygbränslet. Den vätgas som behövs för processen ska produceras från förnybar el.

Syftet med projektet är att få hållbart flygbränsle som slutprodukt. Mängden koldioxid från kraftvärmeverket dimensionerar hur mycket flygbränsle det går att producera. Dagens mängd skulle i fullt utbyggd skala uppskattningsvis räcka till flygbränsle motsvarande cirka fem procent av flygbränslet som tankas årligen i Sverige.

Resultatet av projektet

Projektet har avslutats och resultatet kommer att användas i det fortsatta arbetet. Målet är att ha en anläggning i Östersund klar för produktion av förnybart elektrobränsle inom fem år. Nedan kan du ta del av slutmaterial från projektet.

Rapport från projektet

rapportframsida

Storskalig integration av bio-elektro-jetbränsleproduktion vid kraftvärmeverk i Östersund

Genom att fånga in koldioxid från kraftvärmeverk och sedan tillsätta vätgas går det att framställa flygbränsle som har upp till 86 procent mindre koldioxidutsläpp än jämförbara fossila alternativ. Bränslet går dessutom att producera till ett konkurrenskraftigt pris. 

Kort sammanfattning

biojet i östersund

Goda resultat för produktion av förnybart flygbränsle

– Det här är mycket positiva resultat. Det flygbränsle
som produceras kan bli ett förnybart alternativ med stor potential att minska flygets utsläpp av växthusgaser, säger Anton Fagerström, projektledare och forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektfakta

  • Utveckling av framtidens fossilfria flygbränsle
  • Budget: 5,5 MSEK
  • Finansiär: Energimyndigheten och Jämtkraft
  • Samarbetspartners: Chalmers, Lunds universitet, Fly Green Fund, Nordic Initiative for Sustainable Aviation, A Flygbränslehantering och The Power Region genom Östersunds kommun
  • Period: 2019 - 2020