1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Cirkulära flöden
  5. Policyåtgärder mot en cirkulär ekonomi
Folk går på ett golv

Policyåtgärder mot en cirkulär ekonomi

I projektet Polcirkeln undersöks vilka policyåtgärder som kan skapa mer cirkulära konsumtions- och avfallsflöden, för att studera vilka möjliga effekter dessa kan ha.

Projektets första steg blir att involvera ett stort antal aktörer för att samla in kunskap om nuläget, hinder och möjligheter för mer cirkulära flöden och en cirkulär ekonomi.

Frågorna berör ett urval avfalls-, material- och produktflöden, vilken lagstiftning som finns på området och vad som bedöms fungera och inte fungera med dagens lagstiftning. Bland aktörerna finns bland andra Eon, Fortum, Jernkontoret, Naturvårdsverket, Ragnsells, SCB, Stena, Svensk Handel, Sveriges byggindustrier, Teknikföretagen och Återvinningsindustrierna.

Projektet ska skissa på tre åtgärdsscenarier och analysera möjliga effekter. Ett scenario skulle kunna vara att Sverige går längre än andra länder inom EU för att uppnå cirkulära materialströmmar och ekonomi. Projektet är kort, och mer av en förstudie. Resultat ska presenteras redan om några månader och kan förhoppningsvis leda vidare till flera projekt inom relevanta områden.

– Resultaten är tänkta att fungera som ett inspel i samhällsdebatten, bland annat genom att peka ut möjliga konsekvenser av olika tänkta styrmedel, men också genom att peka på avgörande frågeställningar och faktorer, säger Åsa Moberg.

Projektfakta

  • Polcirkeln
  • Samarbetspartners: Profu och Swerea IVF
  • Period: 2016 - 2017

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-09-30

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen