1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Arbetsmiljö
  5. Vilken betydelse har personalfunktionen för det systematiska arbetsmiljöarbetet?
Ett kontor

Vilken betydelse har personalfunktionen för det systematiska arbetsmiljöarbetet?

HR och personalfunktionens inflytande över arbetsmiljöarbetet har ökat sedan 90-talet. I detta projekt undersöks vilken betydelse den förändrade rollen för personalfunktionen innebär, och hur den påverkar det systematiska arbetsmiljöarbetet i organisationer och verksamheter inom kommuner och landsting.

Enligt lagar och regler ska det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivas tillsammans av arbetsgivare och arbetstagare som en naturlig del i det dagliga arbetet. Men det man sett de senase decennierna är att allt mer planering och beslut om arbetsmiljö hamnar hos HR. Arbetsgivaren ansvarar för att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sätt som gör att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs. Arbetsmiljöarbetet ska ses som en ständigt pågående process, där anställda och skyddsombud ska vara delaktiga.

De senaste decennierna har HR och personalfunktionen inflytande över arbetsmiljöarbetet ökat. Hur detta påverkar arbetsmiljöarbetet är inte tydligt redovisat och det är det som forskarna ska studera. Målet är att öka kunskapen, samt analysera vilka risker och konsekvenser denna förändring innebär.

AFA försäkring finansierar projektet med 2,6 miljoner kronor.

Projektfakta

  • HR & SAM vilken betydelse har personalfunktionen för det systematiska arbetsmiljöarbetet?
  • Budget: 2 590 000 SEK
  • Finansiär: AFA Försäkring
  • Period: 2015 - 2018

Prenumerera på våra nyhetsbrev