IVL
Råd till beslutsfattare
Resultaten ska vävas samman i ett antal framtidscenarier som beskriver hur en mer hållbar avfallshantering kan utformas. Läs mer i vårt faktablad.
NYHETER
FRAMTIDENS AVFALLSHANTERING
Ladda ner dokumentation från Framtidens avfallshantering 2008
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL