IVL
Råd till beslutsfattare
Resultaten ska vävas samman i ett antal framtidscenarier som beskriver hur en mer hållbar avfallshantering kan utformas. Läs mer i vårt faktablad.

Sök

NYHETER
FRAMTIDENS AVFALLSHANTERING
Ladda ner dokumentation från Framtidens avfallshantering 2008
Senast ändrad: 2009-03-28
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL