1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-08-11] IVL-forskare deltar i Arktisexpedition
Nyhet | 2014-08-11

IVL-forskare deltar i Arktisexpedition

Just nu pågår den internationella forskningsexpeditionen SWERUS C3 med isbrytaren Oden i Arktis. Bland 80-talet deltagande forskare finns också IVL:s Sara Jutterström som stiger ombord i Barrow, Alaska den 20 augusti när expeditionens andra etapp inleds.

– Den här expeditionen är en unik chans att få data från en region där få har varit och mätt tidigare, dels givetvis på grund av hur avlägset det är samt dess svåra väder- och isförhållanden, men det har även varit mycket svårt att få tillstånd från ryskt håll att gå in och göra mätningar, säger Sara Jutterström, marinkemist på IVL Svenska Miljöinstitutet.

De övergripande forskningsfrågorna i SWERUS C3 berör sambanden mellan klimat, kol och kryosfär, det vill säga permafrost och havsis. Forskarna kommer bland annat att studera utsläpp av metan som ligger lagrat i permafrosten på havsbottnen och kolets transportvägar i havet och isen.

Sara Jutterström kommer att arbeta i en grupp ledd av professor Leif Anderson från Göteborgs Universitet. Gruppen ska samla in och analysera av vattenprover för totalt oorganiskt kol, alkalinitet och pH. Utifrån dessa prover kommer forskarna kunna undersöka de sibiriska kusthavens betydelse som källa eller sänka för koldioxid, och de konsekvenser som en tänkbar klimatförändring kan ha. 

– Arktis är en mycket intressant region att studera med flera komplexa processer som också kan ha stor påverkan på klimatet. Vi hoppas nu få en ökad kunskap om hur kol transformeras och transporteras framför allt när det gäller koldioxid och metan, säger Sara Jutterström.

Expeditionen pågår i närmare 100 dagar och inleddes den 6 juli i Tromsö i Norge och färdas vidare längs med den ryska ishavskusten till Barrow i Alaska. Där genomförs ett byte av forskare och besättning och expeditionens andra etapp inleds.

Kontakt:
Sara Jutterström, tel.: 010-788 69 01

Läs mer om SWERUS C3 här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev