1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-09-03] SMED - 10 år av framgångsrik miljörapportering
Nyhet | 2010-09-03

SMED - 10 år av framgångsrik miljörapportering

I år fyller samarbetet inom SMED — Svenska MiljöEmissionsData — där IVL ingår tillsammans med SCB, SLU och SMHI — tio år. Konsortiet bildades för att ta över ansvaret för att sammanställa data inom Sveriges klimatrapportering och övrig luftrapportering.

Sedan starten för tio år sedan har samarbetet utvecklats och omfattar idag fyra programområden — Luft, Vatten, Avfall samt Farliga ämnen. 10-årsjubileet firades med ett seminarium där en rad IVL:are bidrog med presentationer på teman som Miljödata för alla, Är Sverige ett deponiland? 10 år i hetluften! och Övergödningen i Östersjön.   Samarbetet inom SMED har i mångt och mycket varit en framgångssaga och det lovordades av Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren som sa att hon såg SMED-konsortiet som en förebild för andra samarbeten inom miljöområdet. För mer information se www.smed.se , eller kontakta Åke Sjödin, ake.sjodin@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev