Transport


För transporter finns ännu inte mycket erfarenhet med direkt koppling till cirkulära upphandlingskrav.


Pågående projekt

Nätverk, lokala styrmedel och offentlig upphandling som främjar biogasutveckling
IVL Svenska Miljöinstitutet
Syfte: Öka andelen förnybar energi i transportsektorn genom att stödja biogasutveckling och ge underlag till lokala beslutsfattare för utformning av styrmedel och upphandling


Miljöaspekter

Som ett resultat av det nordiska forskningsprojekt Exploiting the potential for public procurement – possibilities for circular economy presenterades exempel på lämpliga miljöaspekter att beakta vid ställande av miljökrav för att gynna cirkulära materialflöden. Här presenteras de miljöaspekter som identifierades inom transportområdet. 

Förlängd livslängd

 • Åtgärder som förlänger livslängder (t.ex. motorvärmare för fordon)
 • Förlängd tillgång till reservdelar (t.ex. fordon)
 • Regummerade däck (bilservice, fordon)
 • Biluthyrning och tillgång till billeasing (bilservice, fordon)
 • Tillgång till bruksanvisningar (bilservice, fordon)
 • Tillgång till regelbundna serviceprogram och reparationer (bilservice, fordon)

Cirkulering av biologiska och tekniska material

 • Miljöanpassad avfallshantering och kvittblivning (bilservice, fordon)

Rena och giftfria cykler

 • Krav på information hur leverantörer hanterar skadliga kemikalier (bilservice, fordon)

 

Erfarenheter

Här finns exempel som framkommit inom ramen för projektet om Exploiting the potential for public procurement – possibilities for circular economy (Alhola, K., Ryding, S-O., Salemperä, H. & Busch, N. (2017) Circular Procurement in the Nordic Countries. The Nordic Council of Ministers, January 2017). 

Public transportation
waste collection and transport

Publikationer

Mawdsley, I., Mellin, A., Bäckström, S., Roth, A., Tekie, H., Lindén, J., Jerksjö, M., Hult, Å. & Gustafsson, M. (2017) Utvärdering av samordnad varudistribution i Södertörns kommuner. IVL Rapport C 268.

 

Comments

  You must be logged in to submit comments.

  Comments are closed for this article

  Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

  |  Uppdaterad: 2019-09-22