Plast


För plastprodukter finns flera initiativ som bland annat har fokuserat på att genom upphandling öka efterfrågan på återvunnen och förnybar plast.


Branschinitiativ och plattformar

Klimateffektiv plastupphandling
I projektet Klimateffektiv plastupphandling agerade medlemmar i Uppsala klimatprotokoll tillsammans för att minska plastens klimatpåverkan. Fokus låg på att förändra upphandlingskriterier för att på så sätt påverka leverantörerna att utöka sitt utbud av återvunnen och förnybar plast. Projektet pågick mellan mars 2017 och februari 2019.

Projektet tog fram vägledningar för plastupphandling och exempel på klimatkrav för plastprodukter, bland annat för att öka efterfrågan på återvunna och förnybara produkter.

Jakten på plasten
Kommunerna i Uppsala, Eskilstuna, Norrköping, och Linköping har startat samverkansprojektet med det formella namnet ”Minskad klimatpåverkan från plast i kommunal verksamhet” men som kallas för Jakten på plasten. Projektet, som stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden, pågår från september 2017 till december 2020 med huvudsyfte att minska kommunernas miljö- och klimatpåverkan från den fossila plasten.

Det övergripande målet är att minska miljö- och klimatpåverkan från plast genom att minska användandet av plast samt öka andelen återvunnen och förnybart material i kommunernas verksamheter. 

Förväntningarna är att projektet utifrån ett kommunalt perspektiv bidrar till minskad miljö- och
klimatpåverkan genom:

 • Nya metoder för hur upphandling kan användas som ett effektivt verktyg för att göra skillnad för miljö, klimat och cirkulär ekonomi
 • Utbildning internt om plast som material och dess effekter på miljö och klimat
 • Utfasning av särskilt hälso- och miljöskadliga plaster
 • Att kommunernas inköp och användande av plast oavsett råvarans ursprung har minskat vilket stöds av inköpsstatistik
 • Att kommunernas andel inköp av förnybar råvara och återvunnen plast har ökat


Comments

  You must be logged in to submit comments.

  Comments are closed for this article

  Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

  |  Uppdaterad: 2019-09-05