Möbler


Gällande cirkulära möbelflöden finns en del erfarenheter och pågående projekt.


Branschinitiativ och plattformar

Cirkularitet.se – affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden
Projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden - steg 3” är en Vinnova-stödd verksamhet som leds av RISE Research Institutes of Sweden. Projektet har som mål att företag och kunder ska ha testat utvecklade affärsmodellkoncept i praktiken och ha processer redo för användning av lösningar i större skala. Förutsättningar ska ges för en produktion och konsumtion av offentliga möbler som är mer resurseffektiv, mindre miljöbelastande och samtidigt stärker företagens internationella konkurrenskraft.

Projektet föregicks av "Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden - steg 2", där tillverkande företag och återförsäljare har tagit fram och testat nya affärsmodellsidéer för mer cirkulära möbelflöden. Projektet visar att cirkulära affärsmodeller är möjliga och lönsamma för både företag och samhälle. Flera affärsmodeller har tagits fram som redan nått ut på marknaden. Utvärderingar visar på ekonomisk lönsamhet och en halvering av resursförbrukningen och betydande minskning av klimatpåverkan. Det finns även en god acceptans hos kunder och brukare för cirkulerade möbler. Projektet har utöver detta tagit fram guider och verktyg för produktutformning, märkning, logistik och arbetsmiljö.

Projektet ser ett mycket stort intresse i och utom branschen för att utvecklas mot mer cirkulära flöden. För att genomföra detta i industriell skala behöver även kundsidan utveckla sina processer och möjligheter att övergå till cirkularitet. Med detta på plats kommer svensk möbelindustri vara ett föredöme för storskalig omställning till cirkulär ekonomi även i andra branscher.

Visionen är att svensk möbelindustri är internationellt erkänd för att visa hur storskalig övergång till cirkulär ekonomi kan genomföras i praktiken. Utifrån steg 2 modeller med verktyg och arbetssätt för affärsmodeller som fungerar i praktiken samlas nu parterna för praktisk implementering, konkreta demomiljöer och storskalig förändring.

Läs också projektskriften Cirkulära möbelflöden - hur nya affärsmodeller kan bidra till hållbar utveckling inom offentliga möbler


Publikationer

Trossa (2018) Cirkulära upphandlingskrav för möbler. Utvecklade för Göteborgs stad, Cirkulära Göteborg, Inköp- och upphandlingsenheten.

 

Comments

    You must be logged in to submit comments.

    Comments are closed for this article

    Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

    |  Uppdaterad: 2019-09-22