Livsmedel


För livsmedel saknas exempel på erfarenheter från upphandlingar där cirkulära kriterier har ingått. På området pågår kunskapsuppbyggnad för att möjliggöra framtida upphandlingar.  


Pågående projekt

Påverkan av offentlig upphandling för ett hållbart livsmedelssystem
IVL Svenska Miljöinstitutet
Syfte: Kunskapsuppbyggnad om möjligheterna för offentlig upphandling att bidra till faktabaserade beslut för ökad hållbarhet av livsmedelskonsumtion, produktion och avfallshantering

Miljöaspekter

Som ett resultat av det nordiska forskningsprojekt Exploiting the potential for public procurement – possibilities for circular economy presenterades exempel på lämpliga miljöaspekter att beakta vid ställande av miljökrav för att gynna cirkulära materialflöden. Här presenteras de miljöaspekter som identifierades för livsmedel. 

Effektivitet vid användning

 • Rådgivning om måttlighet (mat och catering)
 • Kontroll av mängden matavfall (mat och catering)
 • Livsmedel som delvis är förtillverkade (mat och catering)
 • Förpackningsmaterial som förhindrar transportskador (mat och catering)

Cirkulering av biologiska och tekniska material

 • Märkning på förpackningar som underlättar separering och återvinning (t.ex. catering)

 

Comments

  You must be logged in to submit comments.

  Comments are closed for this article

  Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

  |  Uppdaterad: 2019-09-06