IT-utrustning


För IT-utrustning saknas exempel på erfarenheter från upphandlingar där cirkulära kriterier har ingått. Men Upphandlingsmyndighetens kriteriedatabas innehåller numera flera förslag på cirkulära kriterier för IT-utrustning som kan användas som stöd.


Pågående projekt

Digital arbetsplats
Örebro kommun
Syfte: Återanvändning av uttjänta datorer


Miljöaspekter

Som ett resultat av det nordiska forskningsprojekt Exploiting the potential for public procurement – possibilities for circular economy presenterades exempel på lämpliga miljöaspekter att beakta vid ställande av miljökrav för att gynna cirkulära materialflöden. Här presenteras de miljöaspekter som identifierades för IT-utrustning. 

Förlängd livslängd

 • Tillgång till uppgraderade reservdelar (ICT, datorer, kopieringsmaskiner)
 • Förlängda garantitider för reservdelar garanti (ICT, datorer)
 • Uthyrning av datorer (ICT, datorer)
 • Rådgivning om olika sätt att återanvända ICT-utrustning (ICT)

Cirkulering av biologiska och tekniska material

 • Produktmärkning om återvinningsbara plaster (t.ex. datorer)

Rena och riskfria cykler

 • Rådgivning om återvinning av toner (IT-utrustning, datorer)
 • Hänvisning till RoHS direktivet - 2011/65/EC (IT-utrustning, datorer)
 • Undvikande av kvicksilver och PVC-plast (IT-utrustning, datorer)
 • Krav på viss mängd återvunnet material i förpackningsmaterial (ICT, många produkter)
 • Krav på användning av visst återvunnet papper kopieringsmaskiner (kopieringsmaskiner)
 • Krav på avfallsbehandling (IT-utrustning, datorer)

 

Comments

  You must be logged in to submit comments.

  Comments are closed for this article

  Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

  |  Uppdaterad: 2019-09-06