24 augusti

Logotyp med orden HÅLLBARHET BLIR i svart, STANDARD under i grönt. Framför ligger en siluett av ev stad och en cyklist.

Slutkonferens: Hållbarhet blir standard

Projektet Hållbarhet blir standard har utvecklat en vägledning och ett stödverktyg för att påskynda uppskalning av innovativa hållbara lösningar. Välkommen till en digital slutkonferens där du får ta del av vägledningen och får en guidning av verktyget samt en presentation av det vetenskapliga underlaget från forskare.

Jobbar er kommun med pilotprojekt? Har en del lösningar realiserats i större skala, medan andra inte används efter pilotprojektets slut – trots goda resultat?

Projektet Hållbarhet blir standard Öppnas i nytt fönster. har tagit fram en vägledning som ger stöd för att påskynda uppskalning av innovativa hållbara lösningar som leder till resurseffektivitet och att positiva synergieffekter tas tillvara. Vid denna konferens får du både en presentation av det vetenskapliga underlaget från forskare och ta del av erfarenheterna vid praktisk användning i Stockholm, Göteborg, och Malmö.

Konferensen är digital och hålls 24 august 2023 kl 10-12.30.

Program

10.00 Inledning
Vilka utmaningar finns med att skala upp hållbara innovativa lösningar?
Projektet Hållbarhet blir till standard har arbetat i tre år med att utveckla en vägledning och ett verktyg för att för att lyckas med det.
Lisa Enarsson, projektledare, Stockholms stad

10.10 Mellan byråkrati och experimenterande – hur ser kommunplanerare på samverkan kring nya hållbarhetslösningar?
Som en del i projektet har forskare undersökt kommunplanerares inställning till samverkan för att utveckla nya hållbarhetslösningar. Under detta pass diskuteras resultaten, som indikerar att projektifiering av offentlig förvaltning kan förklara vilken typ av samverkan som är framgångsrik för att överbrygga skillnaderna i byråkratisk och experimentell logik.
Berit Balfors, professor, Kungliga Tekniska Högskolan
Alexander Hellquist, specialist, Uppsala universitet

Vägledning och verktyg för att kunna skala upp
En presentatation av den vägledning och det verktyg som de tre städerna tillsammans med IVL och KTH har utvecklat och testat i syfte att kunna skala upp hållbara innovativa lösningar för byggnader, transporter och utemiljö.
Jonas Sondal, utredare/processledare, IVL Svenska Miljöinstitutet

11.10 Paus

11.20 Utmaningar och framgångsfaktorer i praktiken
De tre städerna delar exempel från när de har använt verktyget för att skala upp hållbara lösningar. Vilka utmaningar och framgångsfaktorer ser de?
Deltagare från projektets medverkande städer:
Peter Wiborn, projektledare, Stockholms stad
Petter Kjellgren, miljöutredare, Göteborgs stad
Per-Arne Nilsson, hållbarhetsstrateg, Malmö stad

Paneldiskussion
Panelsamtal kring hur en process för uppskalning kan påverka andra projekt och samhällsutvecklingen i stort.
Hur kan strategiska mål stödja ett nytt arbetssätt?
Kan resultaten från Hållbarhet blir standard bli en del i styrning och ledning?
Hur kommer respektive organisation att använda vägledningen och verktyget efter projektets slut?
Panelen består av:
Palle Lundberg, vd, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Björn Svensby Kurling, handläggare, Vinnova
Olga Kordas, programchef, Viable Cities (TBC)
Jennica Kjällstrand, enhetschef, Göteborgs stad
Björn Söderlund, utvecklingschef Stockholms stad
Rebecka Persson, miljödirektör, Malmö stad (TBC)

12.20-12.30 Avslutning

Konferensen genomförs i samarbete mellan Stockholms stad, Malmö stad, Göteborgs stad, IVL Svenska Miljöinstitutet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Uppsala universitet, Fastighetsägarna Stockholm samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Projektet Hållbarhet blir standard finansieras av Viable Cities och Vinnova.