Test för kommentering av sidor

Detta uppdrag välkomnar alla som har intresse att delta. Samarbete sker inom ramen för ett öppet nätverk – Nätverket för cirkulär upphandling.

Är du intresserad av att delta i nätverket, kontakta sven-olof.ryding@ivl.se.

 

Comments

    You must be logged in to submit comments.

    Comments are closed for this article

    Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

    |  Uppdaterad: 2019-08-29