Aktörsnätverket


Detta uppdrag välkomnar alla som har intresse att delta. Samarbete sker inom ramen för ett öppet nätverk – Nätverket för cirkulär upphandling.


Nuvarande deltagare i nätverket:

Anna Christiansson, Naturvårdsverket
Anna Hilding, Uppsala kommun
Anna Löfström, SKL Kommentus
Annika Overödder, TCO Development
Annika Varghans, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Björn Peters, WMS Nordic
Carina Loh Lindholm, IVL Svenska Miljöinstitutet
Christin Liptow, IVL Svenska Miljöinstitutet
Elina Persson, Helsingborgs stad
Ellen Einebrant, Återvinningsindustrierna
Elvira Molin, IVL Svenska Miljöinstitutet
Emma Breheim, Luleå kommun
Emma Börjesson, Malmö stad
Emma Rex, Rise
Eva Karlströmer, Karlskrona kommun
Eva Svensson Myrin, Miljö- och avfallsbyrån
Fredrik Nilsson, Remade in Sweden
Frida Dunger Johnsson, Emmaus Stockholm
Göran Gustavsson, Energikontor Sydost
Hanna Gerhardsson, IVL Svenska Miljöinstitutet
Hanna Hurtig, Försvarets materielverk
Helena Nilsson, Hållbar Utveckling Skåne
Helena Norin, Enviroplanning
Jane Hjelmqvist, Finspångs kommun
Jessica Vesterberg, Region Västmanland
Joakim Thornéus, Upphandlingsmyndigheten
Johan Brändström, Högskolan i Gävle
Johan Söderqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet
Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet
Johanna Olsson, VafabMiljö
Johanna Thorén, Borås kommun
Jonathan Grip, Härnösand Energi och Miljö
Jurate Miliute-Plepiene, IVL Svenska Miljöinstitutet
Lena Dalström, Karlskrona kommun
Linda Vestin, Umeå kommun
Lisa Hansson, NC Nordic Care
Magnus Nilsson, Emmaus Björkå
Magnus Strand, Hållbar Utveckling Skåne
Maisa Young, Uppsala kommun
Maja Jacobsson, Miljögiraff
Maria Azzopardi, Stockholms stad
Maria Elander, IVL Svenska Miljöinstitutet
Marie-Louise Lagerstedt Eidrup, Chalmers Industriteknik
Marja Boström, Energikontoret Skåne
Mats Larsson, IUC Syd
Niklas Björns, Kammarkollegiet
Nina Wolf, Götebords stad
Per Nordenfalk, Sundbybergs stad
Pia Östgaard, Rise
Raul Carlsson, Rise
Sara Sköld, IVL Svenska Miljöinstitutet
Simone Andersson
Susanna Toller, Trafikverket
Tomas Thernström, Södertälje kommun
Xue Kullenius, Sysav
Åsa Ekberg Österberg, WSP
Åsa Stenmarck, IVL Svenska Miljöinstitutet

Är du intresserad av att delta i nätverket, kontakta karin.lindeberg@ivl.se eller sven-olof.ryding@ivl.se.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

|  Uppdaterad: 2020-01-13